ما را دنبال کنید:

پیشتازان

خانه خدمات اینترنت پر سرعت WiFi

write my paper for me

این شیوه ارتـبـاطـی از جـدیـدتریـن متـدهـای ارتـبـاط بـا ایـنـتـرنـت بـوده و در حـال حاضـر دریافت پهنای باندهای بالا (اینترنت پرسرعت)تنها با این روش ممکن است. همچنین به دلیل سهولت و سرعت اجرا از یک طرف و انعطاف پذیری از سوی دیگر اقبال روزافزونی یافته است، این روش برای متقاضیانی زیر مناسب است : 1- خط تلفن محل مورد نظر برای تحویل اینترنت از نوع فیبر نوری است و امکان دریافت اینترنت ADSL مقدور نیست ؛ 2- برای متقاضیانی که تمایل ندارند مدت زمانی را منتظر راه اندازی سرویس اینترنت روی خط تلفن باشند ؛ 3- متقاضیانی که مستاجر هستند و نیاز دارند سرویس اینترنت را به صورت دوره ای در محلی جدید تحویل بگیرند ؛ 4- متقاضیانی که نیاز به اینترنت پرسرعت با سرعت های بالا دارند ؛ 5- متقاضیانی که به پهنای باند ارسالی (Upload) نیازدارند ؛ 6- متقاضیانی که به دلایلی مانند انتقال تصویر دوربین مدار بسته روی اینترنت به آدرسIP ثابت نیاز دارند ؛ این شیوه ارتباطی به دو صورت قابل تحویل است : الف ) مشترکینی که به صورت انفرادی تقاضای دریافت سرویس اینترنت را دارند : در این موارد یک دستگاه آنتن روی بام محل مورد نظر برای تحویل سرویس اینترنت نصب شده و با استفاده از کابل شبکه ، سرویس اینترنت به داخل ساختمان یا هر محل دیگری که به اینترنت نیاز دارد ، منتقل می شود. ب) مشترکینی که به صورت گروهی تقاضای دریافت سرویس اینترنت را دارند (مجتمع های مسکونی ، تجاری یا اداری) :در این موارد نیز یک دستگاه آنتن روی بام مجتمع نصب شده و با استفاده از کابل شبکه ، سرویس اینترنت به هر یک از مشترکین جداگانه تحویل می گردد. لازم به توضیح است در این شیوه مقدار مصرف هریک از مشترکین جدا از هم بوده و جداگانه مورد محاسبه قرار می گیرد.

custom writing

Brent Urban Womens Jersey